Audyty

OPŁATA PRODUKTOWA

Audyt w zakresie opakowań obejmuje:

  • sprawdzenie prawidłowości prowadzonej ewidencji opakowań
  • weryfikację, czy przyjęte do realizacji obowiązku odzysku i recyklingu opakowania zostały
    prawidłowo zakwalifikowane
  • badanie prawidłowego zaklasyfikowania opakowań wielomateriałowych i opakowań po środkach niebezpiecznych