Doradztwo

Dobry doradca pomaga znaleźć najlepsze rozwiązania i wskazuje drogi optymalizacji procesów. Dobry doradca pozwala Klientowi skupić się na kluczowej działalności, przejmując obowiązki związane ze swoim obszarem eksperckim. Dobry doradca to Interseroh – firma o międzynarodowej pozycji, ze znakomitą bazą lokalnych konsultantów.

Doradztwo środowiskowe:
– pełny outsourcing środowiskowy wraz z oddelegowaniem specjalisty ds. ochrony środowiska wyłącznie na potrzeby Klienta,
– prowadzenie wszelkiej dokumentacji środowiskowej,
– sporządzanie wniosków, opracowań i operatów środowiskowych w celu uzyskania decyzji administracyjnych dotyczących odpadów, ścieków oraz emisji do powietrza,
– wykonywanie pełnej sprawozdawczości środowiskowej,
– monitoring i nadzór prawny nad obszarem środowiskowym,
– wdrażanie i nadzór nad Systemami Zarządzania Środowiskiem (ISO 14001 oraz EMAS).

Stała i kompleksowa obsługa środowiskowa – model Interseroh

Na zlecenie Klienta, Interseroh prowadzi wszelkie działania związane z ochroną środowiska, do których zobligowany jest przedsiębiorca. Pełny outsourcing usługi oznacza, że Interseroh przejmuje złożone obowiązki i odpowiedzialność za wszystkie aspekty związane z ochroną środowiska, w tym:

– prowadzenie dokumentacji: przygotowanie i opiniowanie umów, nadzór nad ewidencją, pozyskiwanie zezwoleń i innych decyzji administracyjnych,
– relacje z kontrahentami i podwykonawcami w zakresie odbioru odpadów, jak również odzysku i recyklingu opakowań (przetargi, przygotowanie zestawień i porównań),
– ocenę ekonomiczności i rekomendowanie rozwiązań najbardziej efektywnych pod względem środowiskowym, organizacyjnym oraz finansowym,
– reprezentowanie interesów Klienta w urzędach oraz podczas kontroli i audytów w obszarze związanym z ochroną środowiska.