Doradztwo

AUDYTY

Dobry doradca pomaga znaleźć najlepsze rozwiązania i wskazuje drogi optymalizacji procesów. Dobry doradca pozwala Klientowi skupić się na kluczowej działalności, przejmując obowiązki związane ze swoim obszarem eksperckim. Dobry doradca to Interseroh – firma o międzynarodowej pozycji, ze znakomitą bazą lokalnych konsultantów.

Usługi Interseroh w zakresie doradztwa środowiskowego obejmują:

 • pełny outsourcing środowiskowy wraz z oddelegowaniem specjalisty ds. ochrony środowiska wyłącznie na potrzeby Klienta
 • prowadzenie wszelkiej dokumentacji środowiskowej
 • sporządzanie wniosków, opracowań i operatów środowiskowych w celu uzyskania decyzji administracyjnych dotyczących odpadów, ścieków oraz emisji do powietrza
 • wykonywanie pełnej sprawozdawczości środowiskowej
 • monitoring i nadzór prawny nad obszarem środowiskowym
 • wdrażanie i nadzór nad Systemami Zarządzania Środowiskiem (ISO 14001 oraz EMAS).

Na zlecenie Klienta, Interseroh prowadzi wszelkie działania związane z ochroną środowiska, do których zobligowany jest przedsiębiorca. Pełny outsourcing usługi oznacza, że Interseroh przejmuje złożone obowiązki i odpowiedzialność za wszystkie aspekty związane z ochroną środowiska, w tym:

 • prowadzenie dokumentacji: przygotowanie i opiniowanie umów, nadzór nad ewidencją, pozyskiwanie zezwoleń
  i innych decyzji administracyjnych,
 • relacje z kontrahentami i podwykonawcami w zakresie odbioru odpadów, jak również odzysku i recyklingu opakowań (przetargi, przygotowanie zestawień i porównań),
 • ocenę ekonomiczności i rekomendowanie rozwiązań najbardziej efektywnych pod względem środowiskowym,
  organizacyjnym oraz finansowym,
 • reprezentowanie interesów Klienta w urzędach oraz podczas kontroli i audytów w obszarze związanym z ochroną środowiska.