Doradztwo

BHP

Dobry doradca pomaga znaleźć najlepsze rozwiązania i wskazuje drogi optymalizacji procesów. Dobry doradca pozwala Klientowi skupić się na kluczowej działalności, przejmując obowiązki związane ze swoim obszarem eksperckim. Dobry doradca to Interseroh – firma o międzynarodowej pozycji, ze znakomitą bazą lokalnych konsultantów.

Doradztwo BHP objemuje:

  • oceny ryzyka zawodowego
  • audyty i analiza stanu bezpieczeństwa
  • procedury i instrukcje stanowiskowe
  • regulacje zakładowe (zarządzenia wewnętrzne)
  • pełne doradztwo i koordynacja prowadzenia pomiarów środowiska pracy wraz ze sporządzeniem rejestru czynników szkodliwych dla zdrowia
  • przejęcie wykonywania zadań służby BHP
  • organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie BHP
  • pomoc w określaniu przydziału odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej
  • reprezentowanie pracodawcy podczas kontroli, wykonanie nakazów, wystąpień i zaleceń pokontrolnych
  • prowadzenie postępowania powypadkowego wraz ze sporządzeniem pełnej dokumentacji