Doradztwo

SPRAWOZDANIA

W marcu każde przedsiębiorstwo np. użytkujące pojazdy silnikowe, wytwarzające odpady inne niż komunalne lub
wprowadzające produkty w opakowaniach, zobowiązane jest przedłożyć w Urzędzie Marszałkowskim sprawozdania
środowiskowe zawierające informację o tym, jak jego działalność wpływa na środowisko pod względem:

  • emisji spalin
  • wytwarzania odpadów
  • wprowadzania na rynek opakowań

Obowiązek złożenia sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego upływa z dniem 15 marca dla firm wytwarzających odpady inne niż komunalne (sprawozdania odpadowe) 31 marca dla firm użytkujących pojazdy z silnikami spalinowymi oraz kotly grzewcze (sprawozdania dot. korzystania z środowiska/emisyjne) oraz wytwarzajacych i wprowadzających na rynek opakowania oraz produkty w opakowaniowach (sprawozdannia opakowaniowe).

Firma nie składająca sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego w terminie zagrożona jest karą nawet do 15 tys. zł oraz zobowiązana jest do złożenia sprawozdań za ostatnie 5 lat.

Te, dotychczas nastręczające trudności sprawozdania, teraz z łatwością sporządzi każdy przedsiębiorca za pomocą
platformy www.GreenBusiness.com.pl. Dzięki ujednoliconym formularzom, licznym wskazówkom i poradom,
przygotowanie sprawozdań zajmuje tylko kilka chwil. Co więcej, aplikacja umożliwia przygotowanie raportów do
5 lat wstecz, a ewentualne wątpliwości rozwieje konsultant dostępny online.