Edukacja ekologiczna

Edukację ekologiczną postrzegamy jako zbiór projektów, które pomagają przełożyć naszą ekspercką wiedzę i doświadczenie na wydarzenia i działania docierające do wszystkich odbiorców zainteresowanych dbaniem o środowisko. Od prelekcji w szkołach po Konferencję Środowiskową, od serwisu poświęconego ochronie zasobów naturalnych po platformę dla przedsiębiorców. Różnorodne działania, spójne cele: upowszechnianie wiedzy, rozwijanie świadomości.

W Interseroh uważamy także, że edukacja ekologiczna to okazja do przeprowadzenia ciekawych działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Pomagamy firmom realizować wydarzenia i akcje godzące obowiązki środowiskowe z potrzebami komunikacyjnymi (budowanie świadomości, marki). Przekonujemy, że edukacja ekologiczna nie musi być nudna i sztampowa!