Gospodarka odpadami

Ekonomiczne i ekologiczne gospodarowanie odpadami w firmie to klucz do przyszłości. Interseroh w kilku krokach pomaga zoptymalizować system i wdrożyć u Klienta rozwiązania, które przyczynią się do efektywniejszego odzysku surowców i tym samym pozwolą zminimalizować negatywny wpływ na środowisko oraz wykazać oszczędności.

1. Audyt w zakresie gospodarki odpadami:
– analiza odpadów wytwarzanych w przedsiębiorstwie,
– ocena bieżących rozwiązań pod względem bezpieczeństwa, zgodności z przepisami,
– skuteczności oraz kosztów,
– doradztwo w zakresie sposobów i metod zagospodarowania odpadów.

2. Wdrożenie modelu gospodarki odpadami dostosowanego do potrzeb Klienta:
– dobór typu kontenerów oraz sprzętów do rodzaju i ilości odpadów powstających u Klienta,
– tworzenie stref odpadowych powiązanych z odbiorem odpadów bezpośrednio z miejsc ich wytwarzania,
– kompleksowa obsługa włącznie z zapewnieniem pracowników oraz maszyn i urządzeń dla Klienta,
– usprawnienie procesów odbioru odpadów.

3. Zarządzenie wszystkimi rodzajami odpadów we wszystkich lokalizacjach klienta:
– odbiór surowców wtórnych takich jak papier, tworzywa sztuczne, szkło, metale, drewno,
– odbiór odpadów przemysłowych, w tym niebezpiecznych,
– odbiór odpadów komunalnych (bytowych),
– wywóz odpadów płynnych,
– usługi niszczenia dokumentów.