Gospodarka odpadami

ODBIÓR ODPADÓW

Ekonomiczne i ekologiczne gospodarowanie odpadami w firmie to klucz do przyszłości. Interseroh w kilku krokach pomaga zoptymalizować system i wdrożyć rozwiązania, które przyczynią się do efektywniejszego odzysku surowców i tym samym pozwolą zminimalizować negatywny wpływ na środowisko oraz wykazać oszczędności.

Interseroh oferuje:

  • odbiór surowców wtórnych takich jak papier, tworzywa sztuczne, szkło, metale, drewno
  • odbiór odpadów przemysłowych, w tym niebezpiecznych
  • odbiór odpadów komunalnych (bytowych)
  • wywóz odpadów płynnych
  • usługi niszczenia dokumentów