Gospodarka odpadami

OPTYMALIZACJA

Ekonomiczne i ekologiczne gospodarowanie odpadami w firmie to klucz do przyszłości. Interseroh w kilku krokach pomaga zoptymalizować system i wdrożyć rozwiązania, które przyczynią się do efektywniejszego odzysku surowców i tym samym pozwolą zminimalizować negatywny wpływ na środowisko oraz wykazać oszczędności.

Interseroh oferuje wdrożenie modelu gospodarki odpadami dostosowanego do potrzeb Klienta:

  • dobór typu kontenerów oraz sprzętów do rodzaju i ilości odpadów powstających u Klienta
  • tworzenie stref odpadowych powiązanych z odbiorem odpadów bezpośrednio z miejsc ich wytwarzania
  • kompleksową obsługa włącznie z zapewnieniem pracowników oraz maszyn i urządzeń
    dla Klienta
  • usprawnienie procesów odbioru odpadów
  • zarządzanie wszystkimi rodzajami odpadów we wszystkich lokalizacjach klienta