Gospodarka odpadami

SPRAWOZDANIA

Zbiorcze zestawienie danych o odpadach, to jedno z najszerzej obowiązujących sprawozdań środowisko­wych – obejmuje informacje na temat rodzajów i ilości wytwarza­nych w przedsiębiorstwie odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach).

Obowiązek złożenia sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego upływa z dniem 15 marca. Firma nie składająca sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego w terminie zagrożona jest karą nawet do 15 tys. zł oraz zobowiązana jest do złożenia sprawozdań za ostatnie 5 lat.

Sprawozdania odpadowe trzeba składać, gdy firma:

  1. Wytwarza odpady inne niż komunalne
  2. Gospodaruje odpadami we własnym zakresie
  3. Przekazuje odpady osobom fizycznym, w tym pracownikom firmy

Teraz sprawozdanie odpadowe można przygotować samodzielnie online. Na platformie www.GreenBusiness.com.pl znajdują się wskazówki i aplikacja do przygotowania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów. Wystarczy wprowadzić dane, a system automatycznie oblicza i generuje gotowy raport. Aplikacja umożliwia przygotowanie raportów do 5 lat wstecz. Usługa jest dostępna z każdego urządzenia (komputer, tablet, telefon).