Gospodarka odpadami

SYSTEM ONLINE

Internetowa platforma Interseroh, dzięki dostosowywaniu do potrzeb i wytycznych Klienta, umożliwia sprawne oraz kompleksowe prowadzenie gospodarki odpadami w całej sieci i w jej oddziałach. Ponadto, daje pełną kontrolę oraz wgląd w działania firmy w zakresie gospodarki odpadami oraz w realizowane obowiązki środowiskowe.

Korzyści płynące ze stosowania platformy

Dla zarządzających firmą:

 • oszczędność czasu, dzięki ujednoliconemu oraz szybkiemu dostępowi do wszystkich danych i skanów dokumentów z poziomu platformy
 • elektroniczne zarządzanie dokumentacją środowiskową (Karty Przekazania Odpadów, deklaracje, korespondencja, sprawozdania)
 • pełna kontrola przepływu strumieni odpadów wpływająca na redukcję kosztów i zwiększenie przychodów z tytułu sprzedaży surowców
 • tworzenie raportów i statystyk zarówno dla poszczególnych oddziałów, jak i całej sieci
 • szybkie wychwytywanie rozbieżności w ilości wytworzonych i odebranych odpadów
 • wygodny podgląd posiadanej infrastruktury
 • łatwe zestawienie i porównanie gospodarki odpadami w oddziałach

Dla personelu oddziału:

 • powiadomienia o planowanym odbiorze odpadów
 • możliwość wykonywania szybkich zleceń odbioru odpadów i surowców, a także bezpośredni kontakt w sytuacjach awaryjnych
 • wygodny dostęp do niezbędnej dokumentacji środowiskowej oddziału
 • kontrola dostępnej infrastruktury