Opakowania

OPŁATA PRODUKTOWA EU

Globalna gospodarka sprzyja wymianie handlowej i rozwojowi firm. Rodzi jednak również trudności. Wprowadzanie i obrót opakowaniami na rynkach europejskich wiąże się z koniecznością poznania systemów odzysku i recyklingu w poszczególnych krajach. Dziesiątki aktów prawnych obowiązujących w Unii Europejskiej sprawiają, że orientacja w przepisach jest trudna. Działanie niezgodne z prawem może spowodować nałożenie wysokich kar pieniężnych lub – w aż 5 krajach! – skutkować karą więzienia.

Interseroh ma międzynarodowe doświadczenie w zakresie obrotu opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Przedstawicielstwa Interseroh w krajach Unii Europejskiej (Niemcy, Austria, Słowenia, Chorwacja, Włochy, Czechy) ułatwią Państwu wdrożenie przepisów obowiązujących na zagranicznych rynkach.

Poprzez stronę www.GreenBusiness.com.pl, proponujemy przedsiębiorcom usługi, które ułatwiają działanie na rynkach europejskich. Dla firm z oddziałami w różnych krajach, eksporterów i importerów oraz dystrybutorów przygotowaliśmy:

Przegląd prawodawstwa dla wybranego kraju to materiał zawierający krótki, ale pełny zestaw niezbędnych informacji:

  • odnośniki do adekwatnych przepisów
  • opis instytucji nadzorujących i potencjalnych kar
  • kryteria, które należy obowiązkowo wziąć pod uwagę
  • sugestie dotyczące przyłączenia się do programów zgodności ze standardami
  • minimalne limity recyklingu dla danego kraju

Licencjonowanie opakowań to usługa dostępna dla 28 krajów w Unii Europejskiej. Jej celem jest zgodny z regulacjami danego kraju obrót opakowaniami: wprowadzenie ich na rynek, włączenie do systemu odzysku i recyklingu, raportowanie (ilości, składu materiałowego, ścieżki sprzedaży) do odpowiednich urzędów.

Indywidualne doradztwo dla firm to usługa dostosowana do potrzeb i wymagań klienta. W trzech krokach pomagamy ocenić sytuację firmy na wybranym rynku:

  • analizujemy sieć sprzedaży klienta i prezentujemy szczegółowo, w przejrzystej formie dostępne scenariusze biznesowe
  • przedstawiamy opis systemu prawnego i regulacji we wskazanych krajach, a także kryteria decydujące o konieczności wykonywania obowiązku
  • oceniamy ryzyko niestosowania standardów

Wszystkie usługi z zakresu odzysku i recyklingu opakowań w krajach Unii Europejskiej, można zamówić poprzez platformę GreenBusiness kliknij tu, by przejść do strony.