Opakowania

OPŁATA PRODUKTOWA PL

Przedsiębiorcy wprowadzający na polski rynek towary w opakowaniach i opakowania, podlegają obowiązkom zawartym w Ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Obowiązek odzysku i recyklingu wprowadzanych opakowań oraz realizacji kampanii edukacyjnych dotyczących przetwarzania tego typu odpadów, obejmuje zarówno wprowadzających towary w opakowaniach, jak i producentów opakowań.

Wywiązać się z tych obowiązków można na trzy sposoby:

 1. Samodzielnie, poddając odzyskowi i recyklingowi odpady opakowaniowe.
 2. Wpłacając opłatę produktową do Urzędu Marszałkowskiego.Są to jednak rozwiązanie kłopotliwe i kosztowne – wymagają znajomości rozlicznych przepisów, organizowania własnego systemu zbiórki i segregacji oraz wnoszenia wysokich opłat do Urzędu. Dlatego warto skorzystać z opcji trzeciej i rozliczyć się:
 3. Za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań, która przejmuje ustawowe obowiązki od przedsiębiorców ze wszystkich branż.

Współpraca z profesjonalną organizacją, taką jak Interseroh, pozwala na:

 • rzeczywisty odzysk i recykling wprowadzonych na rynek opakowań i produktów na wymaganym poziomie,
 • odejście od wnoszenia opłaty produktowej przy realizacji obowiązku odzysku i recyklingu zgodnie z prawem oraz przy zachowaniu najwyższych standardów.

Interseroh, w ramach usługi przejęcia obowiązku i recyklingu opakowań, zapewnia wszechstronną obsługę w sektorze opakowań:

 • uregulowanie ewentualnych zaległych zobowiązań przedsiębiorcy wobec Urzędu Marszałkowskiego,
 • kompleksowe prowadzenie dokumentacji na podstawie przekazanych przez przedsiębiorcę danych, w tym: ewidencji opakowań oraz sprawozdawczości do Urzędu Marszałkowskiego,
 • stały monitoring zmian prawnych i optymalizowanie usługi w zgodzie z aktualnymi przepisami,
 • indywidulane podejście – coroczne negocjacje cen i preferencyjne warunki świadczenia usług ze względu na długoletnią współpracę,
 • możliwość pomniejszenia kosztów realizacji obowiązku poprzez wykorzystanie zebranych przez przedsiębiorcę odpadów opakowaniowych tzw. rekompensata,
 • dedykowane szkolenia w wybranych zakresach.