Opakowania

WIELOMATERIAŁOWE I NIEBEZPIECZNE

W myśl Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 13 czerwca 2013 r., przedsiębiorcy wprowadzający na rynek środki niebezpieczne w opakowaniach i środki niebezpieczne będące środkami ochrony roślin oraz opakowania wielomateriałowe – zamiast samodzielnie organizować system zbiórki – mogą przystąpić do porozumienia, jakie izba gospodarcza reprezentująca tę grupę przedsiębiorców zawarła z marszałkiem województwa.

Interseroh jest współzałożycielem i członkiem Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań (PIOIRO), podobnie jak wielu naszych Klientów. Dzięki temu wiemy, że współpraca z Izbą gwarantuje bezpieczeństwo w realizacji obowiązków ustawowych, transparentne koszty i profesjonalne wsparcie dla przedsiębiorców.

Interseroh oferuje wsparcie w realizacji obowiązków dotyczących opakowań wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych, polegające na:

  • tworzeniu sprawnych systemów zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów z opakowań wielomateriałowych oraz z opakowań po środkach niebezpiecznych
  • uczestnictwie w Porozumieniu z marszałkiem województwa
  • dobrowolnym członkostwie w Polskiej Izbie Odzysku i Recyklingu Opakowań, której jesteśmy członkiem i współzałożycielem