Sprawozdania

EMISYJNE

Podstawę prawną do sporządzania sprawozdań dotyczących korzystania ze środowiska stanowi Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska.

Obowiązkom sprawozdawczym podlega m.in. każda firma, która:

  • użytkuje samochody osobowe, ciężarowe, maszyny rolnicze oraz inne pojazdy i urządzenia z silnikami spalinowymi
  • użytkuje własne urządzenia grzewcze spalające paliwa np. kotły grzewcze, promienniki itp.
  • wprowadza ścieki do wód i ziemi (wody opadowe i roztopowe)

Obowiązek złożenia sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego upływa z dniem 31 marca. Firma nie składająca sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego w terminie zagrożona jest karą nawet do 15 tys. zł oraz zobowiązana jest do złożenia sprawozdań za ostatnie 5 lat.

Teraz można te sprawozdania z łatwością przygotować samodzielnie. Na platformie www.GreenBusiness.com.pl znajdują się podstawowe informacje o sprawozdaniach oraz aplikacja umożliwiająca ich przygotowanie: wystarczy wprowadzić dane, a system automatycznie oblicza i generuje gotowy raport. Aplikacja umożliwia przygotowanie raportów do 5 lat wstecz. Usługa jest dostępna z każdego urządzenia (komputer, tablet, telefon).